Comisia Europenă recomandă României să acorde lichidităţi pentru IMM, profesioniştii independenţi şi gospodării. Comisia Europeană recomandă României să asigure sprijin sub formă de lichidităţi pentru economie, de care să beneficieze firmele şi gospodăriile cu accent pe întreprinderile mici şi mijlocii şi pe lucrătorii independenţi. Ar putea fi astfel atenuate o parte din consecinţele pandemiei de COVID-19.

Comisia recomandă României să exindă măsurile de protecţie socială şi accesul la serviciile esenţiale pentru că România are nevoie de consolidare în sistemul de sănătate, inclusiv în ce priveşte personalul medical şi produsele medicale şi ar trebui să îmbunătăţească accesul la serviciile de sănătate.

Pentru atenuarea impactului crizei asupra ocupării forţei de muncă, România e sfătuită să dezvolte formule flexibile de lucru şi măsuri de activare, să consolideze competenţele şi învăţarea digitală şi să asigure accesul egal la educaţie.

Raportul recomandă şi sprijin sub formă de lichidităţi pentru economie, de care să beneficieze intreprinderile şi gospodăriile, în special intreprinderile mici şi mijlocii şi lucrătorii independenţi.

România ar trebui să avanseze finanţarea proiectelor de investiţii publice mature, să promoveze investiţiile private, pentru a favoriza redresarea economică, să direcţioneze cu prioritate investiţiile către tranziţia ecologică şi digitală, în special către transportul durabil, infrastructura de servicii digitale, producţia şi utilizare energiei în mod nepoluant şi eficient, dar şi către infrastructura de mediu, inclusiv în regiunile miniere.

Comments

comments