CEZ avertizează: 3 situaţii cu risc de deconectare. O recomandare: optează pentru serviciul E-Factura

Deconectarea de la reţeaua de energie electrică a consumatorilor este reglementată legal în situaţiile în care aceştia:

・    acumulează debite restante ca urmare a neplăţii facturii de energie electrică;
・    nu actualizează datele contractuale în cazul unor modificari apărute (modificarea titularului de contract sau decesul acestuia) sau nu permit echipelor operatorului să efectueze citirea contorului;
・    sustrag energie electrică.
 
Recomandăm tuturor clienţilor să facă un prim pas pentru evitarea acestor situaţii şi să activeze serviciul online de primire a facturilor şi informărilor CEZ.

Ai întârziat cu plata facturii de energie electrică?

Termenul până la care poti plăti factura de energie electrică, fără a se calcula penalităţi şi fără să rişti deconectarea este până în a 30 – a zi de la data scadenţei.

În situaţia în care ai primit un preaviz de deconectare şi te încadrezi în termenul de întrerupere a alimentării pentru neplată, trebuie să transmiţi furnizorului, în copie, documentul prin care se face dovada efectuării plăţii, pentru a te asigura ca nu se va proceda la deconectare astfel:
・    prin e-mail la adresa cez_crc@cez.ro
・    prin fax la numarul: 0248 524832
・    direct la Centrul de Relaţii cu Clienţii.

În situaţia în care se va proceda la întreruperea alimentării cu energie electrică, realimentarea va fi condiţionată de efectuarea plăţii integrale a facturilor care au facut obiectul preavizului, precum şi a celor care, între timp, au ajuns în stadiu deconectabil.

Costul aferent transmiterii preavizului este de 5,17 lei şi este perceput în baza prevederilor legislative în vigoare.

Important! În cazul în care ai optat pentru primirea în format electronic a documentelor, costul transmiterii acestui preaviz este 0 lei.

Când se reia furnizarea energiei electrice în situaţia deconectării pentru neplata facturii de energie electrică?

Reconectarea se realizează în ziua lucrătoare imediat următoare efectuării plătii integrale către furnizor a facturii, a penalităţilor datorate şi a cheltuielilor ocazionate de întreruperea şi reluarea furnizării.

Important! În cazul în care consumatorul nu efectuează plata integrală a facturii şi a penalităţilor datorate, furnizorul are dreptul să rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice, urmând să recupereze sumele datorate conform dispoziţiilor legale în vigoare.

Potenţiale situaţii de deconectare ca urmare a nerespectării clauzelor contractuale.

Principalele situaţii în care consumatorii nu îşi respectă clauzele contractuale şi riscă deconectarea de la alimentarea cu energie electrică sunt:
・    Refuzul de a asigura accesul la contor în vederea citirii, verificării sau înlocuirii acestuia de către personalul specializat: citirea contoarelor electrice de decontare se face, de regulă, la 3 luni, în cazul clienţilor casnici din mediul urban şi la 6 luni, în cazul clienţilor casnici din mediul rural. Dacă nu eşti prezent la locul de consum, la data programată pentru citirea contorului, cititorul lasă o notificare scrisă care conţine numărul de telefon unde vei putea reprograma şi vei fi vizitat din nou pentru citire
・    Schimbarea proprietarului locului de consum: orice modificare a titluarului unui loc de consum trebuie să fie anunţată pentru modificarea contractului de furnizare a energiei electrice cu actualizarea avizului tehnic de racordare/ certificatului tehnic de racordare
・    Nepreluarea contractului după decesul titularului de contract atribuit unui loc de consum de către succesorii acestuia: dacă titularul unui contract a decedat, funizorul de energie electrică este obligat să respecte prevederile contractuale şi legale faţă de clienţii săi şi nu faţă de o terţă persoană, cu care nu are încheiat contract de furnizare. Succesorii defunctului trebuie să notifice furnizorul despre deces în termen de 30 zile de la deces.
・    Sustragerea de energie sau racordarea ilegală. Dacă se constată sustragerea de energie electrică, prin hotărâre judecătorească definitivă, deconectarea se va efectua fără preaviz. De asemenea, sustragerea de energie constituie infracţiune de furt şi se pedepseşte conform legilor în vigoare, cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
・    Alte activităţi care duc la deconectare sunt: deteriorarea grupului de măsură; modificarea fără drept sau blocarea funcţionării echipamentului de măsurare a energiei electrice livrate; modificarea fără drept a componentelor instalaţiilor energetice.

Departamentul Relatii Publice, Brand si Marketing
CEZ România

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here