SC CEZ DISTRIBUŢIE SA, cu sediul în CRAIOVA, str. Brestei nr. 2 angajează pentru: Locaţia Piteşti

ELECTRICIAN MENTENANŢĂ IT  (perioadă nedeterminată)

Cerinţe de calificare:

1. Studii medii: şcoală profesională sau liceu profil electric (calificare electrician) -prezentare documente în copie;
2. Autorizare ANRE – electrician autorizat – constituie avantaj – prezentare document de autorizare în copie;
3. Experienţă în exploatarea şi mentenanţa RED 110kv – prezentare recomandări angajatori anteriori în original;
4. Capacitatea de a gestiona mai multe sarcini de muncă pe durata programului de muncă;
5. Abilităţi de organizare şi gestionare a timpului de lucru;
6. Capacitate de muncă şi de decizie în condiţii de stres
7. Adaptabil la situaţii noi şi receptivitate la schimbare
8. Permis de conducere categoria B – prezentare document în copie

Responsabilităţi principale:

    – Asigurarea mentenanţei liniilor electrice aeriene 110 kV (LEA 110kV) şi liniilor electrice subterane (LES 110 kV), aferente reţelei electrice de distribuţie;
    – Control periodic LEA 110 kV de la sol sau cu urcare pe stâlpi cu verificarea săgeţii conductoarelor LEA 110 KV, conform planului anual de mentenanţă;
    – Control periodic LES 110 Kv pe traseul cablului, cu verificarea presiunii de ulei cablu în staţia electrică de racord şi a cutiilor terminale şi celulelor aferente acestora de la ambele capete, conform planului anual de mentenanţă;
    – Intervenţii accidentale la liniile electrice de 110 kV;
    – Măsurarea rezistenţei de dispersie a prizelor de pâmânt la liniile electrice de 110 kV şi verificarea stării fizice a prizei de pământ a stâlpilor LEA 110 Kv
   – Întocmirea rapoartelor de control, a buletinelor de măsurare a prizelor de pământ;
    – Execută activităţi care prevăd lucru la înălţime, lucru sub tensiune/în apropierea instalaţiilor aflate sub tensiune şi pe timp de noapte;
    – Execută sarcini de serviciu ce solicită deplasări frecvente în aria de activitate şi/sau în zone în care sunt amplasate reţelele electrice de distribuţie cu acces dificil inclusiv în condiţii meteo severe.
    – Conduce vehicul aflat în dotare pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu aferente postului.

INGINER PRAM (perioadă nedeterminată)

Cerinţe de calificare:

1. Studii tehnice superioare;
2. Vechime cel puţin 2 ani în domeniul energetic;
3. Cunostinţe tehnice privind distribuţia energiei electrice;
4. Capacitatea de a gestiona mai multe sarcini;
5. Abilităţi de organizare şi gestionare a timpului;
6. Temperament echilibrat
7. Capacitate de muncă şi decizională în condiţii de lucru sub stres;
8. Adaptabil la situaţii noi şi receptivitate la schimbare;
9. Permis de conducere categoria B.

Responsabilităţi principale:

– Asigură mentenanţa instalaţiilor şi echipamentelor electrice de protecţie şi automatizare, profilaxia echipamentelor primare, termografierea instalaţiilor şi echipamentelor electrice, aferente RED, prestând activităţi de: revizie tehnică a instalaţiilor şi echipamentelor electrice de protecţie şi automatizare, conform planului anual de mentenanţă,
– Intervenţii accidentale în instalaţiile şi la echipamentele electrice primare, de protecţie şi automatizare;
– Implementare, verificare şi modificare v a reglajelor instalaţiilor şi echipamentelor electrice de protecţie şi automatizare,
– Profilaxie a echipamentelor primare
– Termografiere a instalaţiilor şi echipamentelor electrice şi depistare a punctelor slabe;
– Extragere şi prelucrare a datelor, consemnare în documentele operative ale instalaţiilor, elaborare a buletinelor sau rapoartelor şi predarea acestora.

COORDONATOR PLANIFICARE  (perioadă nedeterminată)

Cerinţe de calificare:

1. Studii superioare de specialitate
2. Cunoştinţe tehnico-energetice privind distribuţia energiei electrice;
3. Experienţă în exploatarea instalaţiilor de distribuţie a energiei electrice
4. Capacitatea de a gestiona mai multe sarcini;
5. Abilităţi de organizare şi gestionare a timpului
6. Capacitate de a lucra în echipă în condiţii de stres
7. Receptivitate la schimbare, uşor adaptabil în situaţii noi
8. Permis de conducere categoria B – prezentare document în copie

 Responsabilităţi principale:

– Planifică activitatea de exploatare şi mentenanţă a staţiilor de transformare 110 /MT kV, a LEA şi LES 110 kV
– Urmăreşte încadrarea în buget a lucrărilor programate şi accidentale, elaborează raportările lunare privind realizarea programului de mentenanţă fizic şi valoric;
– Analizează incidentele şi avariile din instalaţii, elaborând raportul de analiză şi identificând măsuri de remediere şi creştere a siguranţei în exploatare;
– Ţine evidenţa volumului de instalaţii şi face raportări privind volumul de instalaţii

Se oferă:

Pachet salarial motivant;
Posibilitatea dezvoltării unei cariere de succes într-o companie multinaţională;
Mediu de lucru stimulativ într-o echipă de specialişti.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită până la data de 27.10.2014, ora 13:00, un Curriculum Vitae însoţit de o scrisoare de intenţie menţionând poziţia pentru care aplică, precum şi documentele solicitate, la sediul din Piteşti, str. Dârzu nr. 1A, sau la Centrul de Exploatare 110 KV din Piteşti, str. Fundătura Nicolae Bălcescu nr. 3.

Numai persoanele selectate vor fi contactate.

Comments

comments

DISTRIBUIȚI