Cei care nu au vechime suficientă pentru pensia la limită de vârstă pot contribui retroactiv pentru 6 ani!

„ÎN VEDEREA OBȚINERII PENSIEI PENTRU LIMITĂ DE VÂRSTĂ, până la data de 31 august 2023, persoanele care nu au avut calitatea de asigurat in sistemul public, au posibilitatea legală de a plăti retroactiv contribuția la pensii pentru 6 ani” anunță Casa Județeană de Pensii Argeș într-un comunicat oficial semnat de directorul executiv al instituției, Aida Enache.

Persoanele care nu au calitatea de pensionari, pot efectua plata contributiei de asigurari sociale pentru perioade de cel mult 6 ani calendaristi anteriori lunii incheierii contractului de asigurare, in care persoana nu a realizat stagiu de cotizare sau stagii asimilate stagiului de cotizare in sistemul public sau intr-un sistem neintegrat acestuia, in tara, in statele membre ale UE sau in alte state cu care Romania aplica instrumente juridice internationale in domeniul securitatii sociale.

 • Persoana care îndeplinește condițiile mai sus mentionate, poate încheia cu Casa de Pensii Arges un contract de asigurare socială în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă până la data de 31 august
 • Contractul de asigurare socială, se încheie între persoana interesată sau, dupa caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acestuia desemnat prin procura speciala si casa teritorială de pensii competentă, în funcție de domiciliul sau reşedinţa persoanei.
 • Aceasta va prezenta copia actului de identitate si va completa o declaratie pe propria raspundere (formular tipizat) din care să reiasă că, în perioada înscrisă în contractul de asigurare socială pentru care se solicită asigurarea, îndeplinește următoarele condiții cumulative:
 1. a) nu a avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau în alte sisteme neintegrate acestuia;
 2. b) nu a avut obligaţia asigurării în sistemul public de pensii;
 3. c) la data încheierii contractului de asigurare socială nu are calitatea de pensionar.
 • Perioadele de timp pentru care se poate efectua plata contribuţiei de asigurări sociale, sunt cele care se încadrează în perioada cuprinsa între data împlinirii vârstei de 18 ani şi data încheierii contractului de asigurare socială.
 • Baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, care nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată în vigoare la data încheierii contractului de asigurare socială. Începând cu 01.01.2022, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată este de 2.550 lei.
 • Începând cu 01.01.2022, contribuția de asigurări sociale pentru persoanele care se vor asigura la venitul minim va fi de 638 lei/lună. Contribuţia de asigurări sociale datorată se calculează prin aplicarea asupra bazei lunare de calcul a cotei contribuţiei de asigurări sociale reglementată de legislaţia în vigoare la data încheierii contractului de asigurare socială.

În cazul în care persoana interesată solicită asigurarea în sistemul public de pensii pentru o fracţiune de lună, contractul de asigurare socială se încheie pentru lună întreagă, iar stagiul de cotizare este aferent lunii întregi.

 • Plata contribuţiei de asigurări sociale se efectuează într-o singură tranşă sau eşalonat, în tranşe lunare, până la data de 31 august
 • Plata contribuţiei de asigurări sociale se efectuează prin orice mijloc de plată prevăzut de lege, inclusiv în numerar, la casieria casei teritoriale de pensii în raza căreia se află domiciliul persoanei interesate sau a mandatarului desemnat de aceasta prin procură specială.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here