ANAF prezintă noi informații privind primele 313 persoane selectate pentru verificări fiscale prealabile documentare, în cadrul “Programului de asigurare a conformării fiscale a persoanelor fizice cu risc fiscal (PFRF)”.

 

“În tabel găsiți situația pe intervale de risc fiscal (adică diferența de justificat, respectiv diferența între alocările de fonduri -cheltuieli, constituiri de depozite, investiții etc – dintr-o perioadă, din care au fost scăzute eventualele surse neimpozabile, și veniturile declarate în aceeași perioadă) pentru primele 313 persoane selectate pentru verificări fiscale prealabile documentare (VFPD) urmare analizelor de risc efectuate de ANAF în luna mai 2015.

Precizăm că persoanele care prezintă risc de nedeclarare mai mic de 1 milion de lei au fost selectate, în cea mai mare parte, datorită faptului că sunt rude sau afini cu persoane încadrate în tranșele superioare de risc, selectarea făcându-se concomitent, potrivit prevederilor legale.

În acest sens, art. 178 din H.G. nr. 248/2011 privind aprobarea Procedurii de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate, introdus prin H.G. nr. 773/2011, prevede următoarele:

Activitatea de gestionare a riscurilor pe care persoanele fizice le prezintă pentru administraţia fiscală se realizează prin:

a) procesarea şi elaborarea listei persoanelor care depăşesc riscul minim;
b) elaborarea propunerilor pentru efectuarea verificării fiscale prealabile documentare, având în vedere valoarea riscului de nedeclarare, în ordinea descrescătoare stabilită potrivit art. 17^7 lit. b), cu respectarea valorii riscului minim stabilit potrivit art. 17^7 lit. c). Dacă din informaţiile deţinute organul fiscal identifică existenţa în lista prevăzută la lit. a) a unor persoane care au calitatea de soţ/soţie, rude sau afini până la gradul al II-lea inclusiv, elaborarea propunerilor se face concomitent pentru toate aceste persoane”.

Serviciul de Comunicare, Relații Publice și Mass-Media

Comments

comments