CAS ARGEȘ începe o nouă sesiune de contractare a serviciilor medicale 

CAS ARGES începe o nouă sesiune de contractare a serviciilor medicale. Casa de Asigurari de Sanatate Arges stabileste pentru luna octombrie a anului in curs o sesiune intermediara de contractare a serviciilor medicale.

Având ca suport prevederile art. 196, alin (3) din Anexa 2 la H.G. 696/2021 cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu pct. 19, din anexa 47 la Ordinul MS/CNAS nr. 1068/627/2021, cu modificările și completările ulterioare, procesul de contractare va avea loc pentru următoarele tipuri de asistențe medicale :

1.       Asistență medicală ambulatorie de specialitate de specialitate pentru specialitățile clinice și acupunctură,

2.       Asistență medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile paraclinice,

3.       Asistență medicală spitalicească,

4.       Îngrijiri medicale la domiciliu și îngrijiri paliative la domiciliu.

Sesiunea de contractare se va desfășura după următorul calendar

–             Transmiterea documentelor in vederea contractării: 11-15.10.2021

–               Verificarea documentelor și anunțarea furnizorilor admiși/respinsi pentru contractare: 19.10.2021, prin afișare la avizier-ul institutiei si pe site-ul www.casag.ro

–               Depunerea contestatiilor: 20.10.2021, pana la ora 16.00. Afișarea solutionarii contestatiilor se va face pe pagina web a institutiei: www.casag.ro si la avizierul institutiei in data de 21.10.2021

–               Negocierea clauzelor suplimentare și încheierea contractelor cu furnizorii de servicii medicale: 22 – 29.10.2021

Lista documentelor necesare pentru incheierea actelor aditionale/contractelor, pe domenii de asistenta medicala, precum si formularele tipizate, se pot obtine de la serviciile de specialitate din cadrul CAS Arges, dar se regasesc si pe site-ul institutiei, www.casag.roDocumentele necesare incheierii contractelor se transmit la adresa contractare2021@casag.ro in format electronic, asumate fiecare in parte prin semnatura electronica extinsa/calificata a reprezentantului legal al furnizorului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.