CAS Argeş a încheiat contractarea serviciilor medicale pentru anul în curs

CAS Argeş a încheiat contractarea serviciilor medicale pentru anul în curs. Au fost semnate 664 de contracte, pentru toate tipurile asistenţă şi furnizare de medicamente şi materiale

La nivelul Casei Judetene de Asigurari de Sanatate Arges s-a incheiat, recent, procesul de contractare a serviciilor medicale, medicamentelor si materialelor sanitare, in conditiile cadrului legislativ in materia asigurarilor sociale de asigurari de sanatate din Romania.

Pentru perioada mai – decembrie 2018 au fost incheiate cu diferiti furnizori de servicii medicale, medicamente, dispozitive si materiale sanitare, pe fiecare tip de asistenta medicala, un numar de 664 de contracte.

Astfel:
1. in asistenta medicala primara s-au incheiat 344 de contracte

2. in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice s-au incheiat 60 de contracte

3. Asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitati paraclinice:
a) numar de contracte incheiate cu furnizori de servicii paraclinice: analize de abulator/radiologie, imagistica si medicina nucleara/anatomie patologica): 32 de contracte
b) acte aditionale incheiate cu medicii de familie pentru ecografie generala: 14
c) acte aditionale incheiate cu medicii de specialitate din specialitatile clinice pentru ecografii: 4
d) acte aditionale incheiate cu medicii dentisti pentru radiografia dentara retreoalveolara si panoramica: 2

4. Asistenta medicala pentru specialitatea clinica medicina fizica si reabilitare

a) unitati sanitare ambulatorii de recuperare, medicina fizica si reabilitare – 13 contracte
b) furnizori servicii de acupunctura: 0

5. Asistenta med. Amb. de spec. pentru spec. medicina dentara : 73 contracte
6. Asistenta medicala spitaliceasca : 20 contracte
7. Consultatii de urgenta la domiciliu si transport sanitar neasistat : 1 contract
8: Ingrijiri medicale la domiciliu : 6 contracte
9. Acordarea medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu : 95 contracte
10. Acordarea dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu : 77 contracte

Pe site-ul institutiei, www.casag.ro, se regasesc toate informatiile referitoare la sesiunea de contractare a anului 2018, numarul de furnizori, datele acestora de contact, bugetul anului, normele legislative.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.