Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Companiei Naționale “Loteria Română“ S.A., companie națională aflată sub autoritatea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, a fost adoptat astăzi de Guvern, printr-o Hotărâre.

 

Comparativ cu bugetul de venituri și cheltuieli aprobat anterior, prin HG 167/2015, cel rectificat include o serie de modificări între care menționăm:
– Cheltuielile cu bunurile și serviciile se diminuează cu 3,558 milioane lei, respectiv cu 4,48% de la 79,456 milioane la 75,895 milioane de lei. Diminuare are loc ca urmare a reducerii cheltuielilor cu serviciile executate de terți din categoria cheltuieli poștale de comunicații și a cheltuielilor privind reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale.

– Cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate – se majorează cu 4,559 milioane de lei, respectiv cu 15,53%, de la 29,360 milioane la 33,920 milioane. Majorarea este justificată de instituirea, în cursul anului 2015, a unei taxe suplimentare pentru jocuri de noroc Videoloterie, respectiv taxa pe viciu de 400 euro/aparat/an (taxă suplimentară cuantificată pentru perioada iunie-decembrie la o sumă de 2,527 milioane de lei. Acceeași reglementare instituie și o majorare cu un punct procentual a taxei speciale pentru jocul de noroc Videoloterie de la 2% din încasări la 3% (creștere cuantificată pentru perioada iunie-decembrie la valoarea de 2,032 milioane de lei).
– Cheltuielile cu personalul – se majorează cu 949.000 lei, respectiv cu 0,88%, de la 107,370 milioane lei la 108,319 milioane lei. Creșterea este justificată de punerea în aplicare de către Loteria Română a unei prevederi legale (art 66 din OUG 47/2015), potrivit căreia cheltuielile cu salariile pot fi majorate “cu sumele aferente reîntregirii cheltuielilor cu salariile pentru întregul an 2015, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale în anul 2014 pentru o fracțiune de an“.

Totodată, în structura cheltuielilor de personal se efectuează o mutare a fondurilor aprobate în buget, în sensul că se majorează cheltuielile privind participarea salariaților la profitul obținut în anii 2013, 2014 cu suma de 1,193 milioane lei. Se va pune astfel în aplicare o hotărâre judecătorescă prin care salariații Loteriei au obținut plata participării la profit pentru anii anteriori. Câștigul mediu lunar pe salariat, determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, se majorează cu 0,97%, respectiv cu 24 de lei, de la 2.541 lei la 2.565 lei. Numărul de personal prognozat la finele anului este 2.723.

– Cheltuielile cu majorări și penalități – se majorează cu suma de 9,191 milioane de lei, de la buget zero aprobat, urmare a măsurilor stabilite în urma unui control desfășurat de ANAF.

Profitul brut al Companiei se diminuează cu suma de 14,675 milioane lei, de la 116,778 milioane la 102,103 milioane, justificat de propunerea de majorare a cheltuielilor totale cu aceeași sumă.
Compania Națională “Loteria Română“ – S.A. nu prezintă în bugetul de venituri și cheltuieli plăți restante, însă prezintă create restante în sumă de 21,110 milioane lei.

Comments

comments