Joi, 17 septembrie, de la ora 17.00, va avea loc şedinţa publică ordinară a Consiliului Local Mioveni, ce se va desfăşura prin intermediul unei platforme online de videoconferință.

Vor fi discutate, printre altele:
– aprobarea Planului de măsuri şi activităţi pentru trimestrul IV, anul 2020 al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Mioveni;
– aprobarea investiţiei – extindere conductă de distribuţie gaze naturale pe strada Perilor, oraşul Mioveni;
– aprobarea investiţiei – extindere conductă de distribuţie gaze naturale pe Bulevardul Dacia punct ” Dealul Bisericii”, oraşul Mioveni;
– acordarea unui ajutor de urgenţă domnișoarei Dobre Iris Andreea;
– aprobarea rectificării Bugetului Local;
– aprobarea Regulamentului privind Repartizarea, Închirierea, Administrarea şi Exploatarea locuinţelor din cadrul Blocului B – Grup Şcolar Colibaşi, precum și a chiriilor nominale ale acestora;
– aprobarea mofidicării organigramei și a statului de funcții ale Centrului Cultural Mioveni;
– aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită către S.C. Distribuţie Energie Oltenia S.A. a capacităţilor energetice corespunzătoare cotei de proprietate a Unității Administrativ-Teritoriale Oraşul Mioveni realizate prin cofinanţarea obiectivului de investiţii „ Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică strada Prunilor, oraşul Mioveni, judeţul Argeş” etc.

Comments

comments

DISTRIBUIȚI