COMUNICAT DE PRESA – RELUNGIRE APEL DE SELECTIE  PENTRU MASURA 313
 
Asociatia GAL  Gavanu Burdea anunta prelungirea sesiunii numarul 3/2013 de cereri de proiecte pentru Masura 313 –  “Incurajarea activitatilor turistice de agrement”
1.  Data lansarii apelului de selectie: 29.11. 2013 (ora 10.00)
2.  Data limita de depunere a proiectelor: 03.02.2014 (orele 15.00)
3. Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor pentru Masura 313 –  Incurajarea activitatilor turistice de agrement, se va face la sediul Asociatiei GAL Gavanu Burdea, din com. Birla, sat Birla nr. 127, jud. Arges, in zilele de Luni-Vineri, in intervalul orar 10.00-15.00.
4. Fondul disponibil alocat acestei sesiuni: 265.000 Euro
5. Suma maxima nerambursabila ce poate fi acordata pentru finantarea unui proiect este de maximum 200.000 Euro.
6. Suma minima nerambursabila care pate fi acordata pentru finantarea unui proiect este de 5.000 Euro.
7.  Valoarea totala a unui proiect este de maxim 400.000 Euro
  8.  Cerinte de conformitate si eligibilitate 
Cerinţele de conformitate şi eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul sunt stabilite prin Ghidul Solicitantului aferent măsurii Masurii 313 , disponibil pe site-ul Agenţiei de Plaţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (www.apdrp.ro) sau M.A.D.R. www.madr.ro, în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție de către GAL GAVANU BURDEA, precum si prin Planul de Dezvoltare Locala al GAL GAVANU BURDEA, disponibil pe site-ul www.gal-gavanuburdea.ro.
8. Date de contact a GAL unde solicitanţii pot obţine informaţii detaliate: 
Asociaţia GAL Găvanu Burdea, Localitatea Bîrla, sat Bîrla, nr. 127, Județul Argeş
Tel.: 0752 029 000, 0752 029 010   
Fax: 0248 678 090
Email: galgavanuburdea@yahoo.com 
Web: www.gal-gavanuburdea.ro 
 
Comunicat de Presa – Apel de selectie pentru masurile 121 si 322
 
Asociaţia GAL Găvanu Burdea anunţă lansarea sesiunii numarul 1(unu) de cereri de proiecte pentru anul 2014 în perioada 14.01.2014 – 14.02.2014,  care vizează investiții realizate într-una dintre localitățile: Bîrla, Buzoești, Căldăraru, Corbu, Costești, Hîrsești, Lunca Corbului, Miroși, Săpata, Sârbii Măgura, Stolnici, Ungheni si  Tufeni, pentru masurile: 
 
   Masura 121 –  Sprijin pentru cresterea valorii economice a exploatatiilor mici
   Măsura 322 – „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea servicilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”
   Fondurile  disponibile pentru aceasta sesiune sunt:
   Masura 121 –  Fondurile nerambursabile disponibile alocate pentru aceasta sesiune: 19.532 Euro.
   Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect este de 19.532 Euro; 
 
Cerinte de conformitate si eligibilitate 
 
Cerinţele de conformitate şi eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul sunt stabilite prin Ghidul Solicitantului aferent măsurii Masurii 121 , disponibil pe site-ul Agenţiei de Plaţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (www.apdrp.ro) sau M.A.D.R. www.madr.ro, în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție de către GAL GAVANU BURDEA, precum si prin Planul de Dezvoltare Locala al GAL GAVANU BURDEA, disponibil pe site-ul www.gal-gavanuburdea.ro. Pentru completarea Cererii de Finantare si a formularelor specifice aplicantii vor utiliza Versiunea 10 a Ghidului Solicitantului, împreună cu Cererea de Finanțare Versiunea 5.7, din noiembrie 2012.
Masura 322 – Fondurile nerambursabile disponibile alocate pentru aceasta sesiune: 84.286 Euro. Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect 84.286 euro;
Cerinte de conformitate si eligibilitate
Cerinţele de conformitate şi eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul sunt stabilite prin Ghidul Solicitantului aferent măsurii Masurii 322 , disponibil pe site-ul Agenţiei de Plaţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (www.apdrp.ro) sau M.A.D.R. www.madr.ro, în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție de către GAL GAVANU BURDEA, precum si prin Planul de Dezvoltare Locala al GAL GAVANU BURDEA, disponibil pe site-ul www.gal-gavanuburdea.ro.
Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociatiei GAL Gavanu Burdea, din com. Birla, sat Birla nr. 127, jud. Arges, in zilele de Luni-Vineri, in intervalul orar 09.00 – 14.00 ( in data de 14.01.2014 dosarele se depun in intervalul oral 12:00  –  14:00).
 
Termenul limita pentru depunerea proiectelor este:
 
Masura 121 – 14.02.2014  orele 14:00;
Masura 322 – 14.02.2014  orele 14:00;
 
Date de contact a GAL unde solicitanţii pot obţine informaţii detaliate: 
 
9. Asociaţia GAL Găvanu Burdea, Localitatea Bîrla, sat Bîrla, nr. 127, Județul Argeş
10. Tel.: 0752 029 000, 0752 029 010   
11. Fax: 0248 678 090
12. Email: galgavanuburdea@yahoo.com
13. Web: www.gal-gavanuburdea.ro 
 
 
 

Comments

comments

DISTRIBUIȚI