Agenţia Nationala de Administrare Fiscala supune dezbaterii publice un proiect de ordin prin care se vor stabili structura competentă, procedura şi condiţiile de aprobare a transferului sumelor din contul de TVA.

Astfel, prin proiectul de ordin elaborat potrivit prevederilor legale, se stabileşte că structura competentă din cadrul ANAF pentru soluţionarea cererilor de aprobare a transferului sumelor din contul de TVA este structura de inspecţie fiscală.

Totodată prin proiectul de ordin se aprobă următoarele documente şi formulare:
– procedura de aprobare a transferului sumelor din contul de TVA prevăzute la art. 9 alin (1) lit e), g), h) j) şi k) din ordonanţă potrivit căreia aprobarea transferul se efectuează în urma verificării efectuate de organul fiscal central competent;
– cererea pentru aprobarea transferului sumelor din contul de TVA, Cod 310, se completează cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie de organul fiscal si va fi însoţită de documente justificative, în funcţie de natura sumelor solicitate a fi transferate din contul de TVA;
– referatul privind soluţionarea cererii de aprobare a transferului sumelor din contul de TVA care cuprinde rezultatul analizei cererii şi documentele justificative anexate la aceasta;
– decizia de soluţionare a cererii pentru aprobarea transferului sumelor din contul de TVA, care cuprinde suma solicitată, suma aprobată sau suma respinsă a fi transferată din contul/conturile de TVA;
– invitaţia prin care contribuabilii sunt înştiinţaţi despre data, ora şi locul unde va avea loc audierea asupra constatărilor şi rezultatelor soluţionării cererii pentru aprobarea transferului sumelor din contul de TVA.

Comments

comments