ANAF precizează cum se acordă bonificaţia pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe venit şi contribuţiilor sociale

531 views

Reglementări privind bonificaţia pentru plata cu anticipaţie a sumelor de plată stabilite prin decizii de impunere anuală

În cazul deciziilor de impunere anuală, emise şi comunicate de organul fiscal competent după data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 89/2018 (09.10.2018) se acordă o bonificaţie de 10% asupra sumelor de plată reprezentând următoarele obligaţii fiscale:
– impozitul anual pe veniturile realizate de persoanele fizice în anul 2017
– contribuţia individuală de asigurări sociale datorată de persoanele fizice, pentru perioada 2016 – 2017
– contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice, pentru perioada 2014 – 2017.

Valoarea bonificaţiei reprezintă suma rezultată din aplicarea unui procent de 10% asupra sumelor de plată. Cu această valoare se diminuează suma de plată a obligaţiilor fiscale stabilite prin deciziile de impunere anuale comunicate persoanelor fizice. Contribuabilii beneficiază de o bonificaţie doar dacă diferenţa dintre sumele de plată stabilite prin deciziile de impunere anuală şi valoarea bonificaţiei este achitată integral astfel:
– până la data de 15 decembrie 2018 inclusiv, în cazul impozitului pe venit şi al contribuţiei individuale de asigurări sociale,
– până la data de 31 martie 2019 inclusiv, în cazul contribuţiei individuale de asigurări sociale de sănătate.

În situaţia în care suma plătită nu acoperă sumele stabilite prin deciziile de impunere anuală, bonificaţia se acordă numai pentru sumele plătite integral.

Dacă persoanele fizice înregistrează şi alte obligaţii fiscale restante, altele decât cele stabilite prin deciziile de impunere anuală, sumele plătite vor stinge obligaţiile fiscale în ordinea prevăzută la art. 165 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură fiscală, urmând ca sumele rămase nestinse să fie avute în vedere la acordarea bonificaţiei potrivit acestei proceduri.

Comments

comments