ANAF Argeș. Registrul unic de control – obligatoriu, pentru firme. Contribuabilii, persoane juridice, înregistrate la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, autorizate potrivit legii, au obligaţia să ţină registrul unic de control. Obligatia este prevazuta de Legea 252/2003, privind Registrul unic de control.

Celelalte categorii de contribuabili (ex: persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, etc) pot ţine registrul unic de control, în funcţie de opţiunea acestora.

Registrul unic de control:
– are ca scop evidenţierea tuturor controalelor desfăşurate la contribuabil de către toate organele de control specializate, în domeniile: financiar-fiscal, sanitar, fitosanitar, urbanism, calitatea în construcţii, protecţia consumatorului, protecţia muncii, inspecţia muncii, protecţia împotriva incendiilor, precum şi în alte domenii prevăzute de lege.
– se numerotează, se sigilează şi se păstrează de reprezentantul legal al unităţii verificate sau de înlocuitorul acestuia.
– se ţine la sediul social şi la fiecare sediu secundar pentru care s-au eliberat avize / autorizaţii şi/sau acorduri de funcţionare.
– se eliberează, contra cost, de direcţiile generale ale finanţelor publice din raza teritorială unde îşi are sediul social contribuabilul, pe baza certificatului de înregistrare, în cazul comercianţilor, şi pe baza certificatului de înregistrare fiscală, în cazul celorlalte categorii de contribuabili.

Contribuabilii nou-înfiinţaţi sunt obligaţi să achiziţioneze registrul unic de control în termen de 30 de zile de la data înregistrării.

Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează cu amendă, după cum urmează:
a) neachiziţionarea registrului unic de control de la direcţiile generale ale finanţelor publice din raza teritorială unde îşi are sediul social contribuabilul, în termenul prevăzut mai sus – amendă de la 500 lei la 1.000 lei ;
b) neprezentarea registrului unic de control la solicitarea organelor de control specializate – amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei.

Comments

comments