Amenzi usturătoare pentru patronii argeșeni! ITM nu-i iartă pe cei care încalcă legea. În luna iunie, în domeniul relațiilor de muncă, în vederea diminuării numărului de persoane ce desfăşoară muncă nedeclarată, ITM Argeş a efectuat un număr de 67 de controale. Astfel, la 6 angajatori au fost identificate prestând muncă nedeclarată un număr de 19 de persoane. Valoarea amenzilor aplicate sunt în sumă de 260.000 lei.

Deficienţele constatate în urma controalelor: neevidenţierea orelor de muncă prestate de fiecare salariat; neacordarea drepturilor salariale; netransmiterea în termen a modificărilor intervenite în Registrul general de evidenţă a salariaţilor; neîncheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă; netransmiterea contractului individual de muncă în Revisal anterior începerii activității.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în baza Legii nr.319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, au fost efectuate 67 de controale. Au fost aplicate 8 amenzi, valoare totală a acestora fiind de 35.000 lei.

Deficienţele constatate în urma controalelor: nerealizarea de către angajatori a evaluării riscurilor pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor; neefectuarea instruirii şi a controalelor medicale corespunzătoare pentru lucrători; lipsa amenajărilor şi dotărilor locului de muncă pentru prevenirea căderilor în gol şi a altor pericole; neutilizarea echipamentelor de muncă corespunzătoare, prevăzute cu sisteme de protecție colectivă, cum sunt balustradele solide, suficient de înalte dotate cu mână curentă și protecție intermediară, platforme sau plase de prindere, suficient de solide pentru a împiedica/opri căderile de la înălțime și care să nu fie întrerupte decât în punctele de acces ale unei schele sau ale unei scări; folosirea schelelor şi scărilor incomplete, instabile și neasigurate împotriva deplasărilor involuntare.

Comments

comments