Rezolvarea drept subiectivă a propoziţiei incriminate la proba de Limba şi Literatura Română de la Evaluarea Naţională este absolut corectă. Este vorba despre aşa numitele fraze cu topică fixă, care sunt explicate în orice manual de gramatică. Unul dintre modelele de frază cu topică fixă este alcătuit dintr-un verb copulativ şi impersonal totodată (a fi ori a însemna), aflat în propoziţia regentă, care guvernează întotdeauna o subiectivă antepusă şi o predicativă postpusă. În fraza dată elevilor, era vorba despre o variantă a acestui tip de frază cu topică fixă, adică în loc de predicativă era un nume predicativ (dificultatea). Gramatica este o ştiinţă, iar analiza gramaticală nu se face după ureche, contorsionând textul dat cu tot felul de contrageri, expansiuni ori inversiuni. Elevilor nu li s-a cerut să arate semnificaţia estetică a acestei fraze, nu li s-a cerut să interpreteze stilistic, li s-a cerut doar analiză gramaticală.
Consecinţele recorectării lucrărilor la limba şi literatura română şi ale acordării în consecinţă a punctajului şi pentru rezolvarea ca predicativă a propoziţiei din fraza ştiută sunt foarte grave.
În primul rând, vor fi  dezavantajaţi elevii care au răspuns corect (subiectivă), deoarece mediile obţinute de ei vor fi egalate sau depăşite de mediile celor care au răspuns incorect (predicativă). De exemplu: un elev care a obţinut media 9,40, rezolvând drept subiectivă propoziţia respectivă, va fi egalat de un elev care a obţinut iniţial media 8,80 ori va fi depăşit de un elev care a avut iniţial aceeaşi medie. Dar ce contează acest fapt? Lumea să fie mulţumită! În al doilea rând, profesorii care mai ştiu ceva carte, nu vor mai putea avea credibilitate la clasă, putând fi oricând contrazişi de orice elev, de orice părinte, în virtutea acestei „rezolvări” mult gândite (?!) de „ingeniosul” nostru ministru. Dar ce contează credibilitatea unui profesor la clasă? Mă refer la cei care mai ştiu carte.
În al treilea rând, se va crea o situaţie cel puţin neplăcută între profesorii de limba română, adică între cei care au acceptat şi cei care nu au acceptat rezolvarea din barem. Asta chiar nu contează… Domnul nostru ministru a declarat că în forul dumnealui interior ar fi rezolvat subiectivă. Ce nu l-a lăsat oare pe domnul nostru ministru să-şi urmeze vocea interioară? Teama că revolta părinţilor ar fi dus la detronarea domniei- sale? Dorinţa de a demonstra că se pricepe la română tot ca la matematică? Vreau să menţionez faptul că am înţeles revolta părinţilor. A fost firesc să fie derutaţi, auzind controverse chiar din partea „specialiştilor” în materie. Şi mai vreau să subliniez că nu sunt şi nu am fost vreodată membru al vreunui partid, nici eu, nici părinţii mei, de bunici nu mai vorbesc. Nu ştiu ce păcate plătesc profesorii din România de au „noroc” de miniştri „unul şi unul!”

Iudita Ieremia, profesor de limba şi literatura română,
Colegiul Naţional „Ion C. Brătianu”, Piteşti

Comments

comments

DISTRIBUIȚI