AJFP Argeș: precizări privind prevederile referitoare la aplicarea cotei reduse de TVA 5%

AJFP Argeș: precizări privind prevederile referitoare la aplicarea cotei reduse de TVA 5%

Începând cu data de 01.01.2022:

a) la art. 291 alin. (3) lit. c) din Codul fiscal, care reglementează cota redusă de TVA de 5% se prevăd următoarele:

– pct 3 : se menţine cota redusă de TVA de 5% pentru livrarea de locuinţe care au o           suprafaţă utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodăreşti, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depăşeşte suma de 450.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziţionate de persoane fizice. Suprafaţa utilă          a locuinţei este cea definită prin Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Anexele gospodăreşti sunt cele definite prin Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Cota redusă se aplică numai în cazul locuinţelor care în momentul livrării pot fi locuite ca atare;”.

– se introduce pct. 5 care reglementează cota redusă de TVA de 5% pentru      livrarea de locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele   gospodăreşti, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, depăşeşte   suma de 450.000 lei, dar nu depăşeşte suma de 700.000 lei, exclusiv taxa pe      valoarea adăugată, achiziţionate de persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice. Suprafaţa utilă a locuinţei este cea definită prin Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Anexele gospodăreşti sunt cele definite prin Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Cota redusă se aplică numai în cazul locuinţelor care în momentul livrării pot fi locuite ca atare. Orice persoană fizică poate achiziţiona, începând cu data de 1 ianuarie 2022, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, o singură locuinţă a cărei valoare depăşeşte suma de 450.000 lei, dar nu depăşeşte suma de 700.000 lei,   exclusiv TVA, cu cota redusă de 5%”.

b) la art. 291 se introduce alin. (31) care reglementează «Registrul achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA de 5%», în format electronic, pe baza informațiilor din actele juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate pentru locuinţele prevăzute la alin. (3) lit. c) pct. 3 şi 5, autentificate începând cu data de 1 ianuarie 2022, care va fi completat de către notarii publici.

Temei legal: O.U.G. nr. 130/17.12.2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea   unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here