25 martie 2021, termen de depunere pentru zece declarații fiscale. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeș informează contribuabilii că data de 25 martie 2021 este termenul limită de depunere a următoarelor declarații fiscale:

  • formularul 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”
  • formularul 101 ”Declarație privind impozitul pe profit”;
  • formularul 107 ”Declarație informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/ mecenatului/ burselor private”
  • formularul 112 “Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”
  • formularul 224 “Declarație privind veniturile sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România”
  • formularul 300 “Decont de taxă pe valoarea adăugată”;
  • formularul 301 “Decont special de taxă pe valoarea adăugată”
  • formularul 307 “Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată”
  • formularul 311 “Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”
  • formularul 390 VIES ”Declarație recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare”;

Contribuabilii pot accesa „Calendarul obligaţiilor fiscale” la adresa:  https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Calendar/Calendar_obligatii_fiscale_2021.htm.

Comments

comments