Centrul Şcolar de Educaţie Induzivă „Sfânta Filofteia“, din Ştefăneşti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, astfel:
– 2 posturi de instructor de educaţie extraşcolară I M – posturi vacante contractuale pe perioadă nedeterminată.
Condiţii specifice de participare la concurs:
absolvirea cu diplomă a unei instituţii de învăţământ superior, şcoală postliceală în specialitate ori a unui liceu pedagogic sau a echivalentului acestuia ori a altui liceu şi absolvirea cursurilor speciale pentru obţinerea certificatului de calificare profesională pentru această funcţie;
vechime în muncă: minimum 2 ani.

– 2 posturi îngrijitor I. G/M – posturi vacante contractuale pe perioadă nedeterminată.
Condiţii specifice de participare la concurs:
nivelul studiilor: generale/medii,
vechime în muncă: minimum 2 ani.

– 4 posturi infirmieră 1, G/M – posturi vacante contractuale pe perioadă nedeterminată.
nivelul studiilor: generale/medii;
vechime în muncă: minimum 2 ani.

– un post muncitor calificat I, M (muncitor întreţinere) – post vacant contractual pe perioadă nedeterminată. Condiţii specifice de participare la concurs:
absolvent şcoală profesională/liceu cu cel puţin una din calificările: lăcătuş mecanic, tâmplar, electrician, zugrav-vopsitor;
vechime în muncă: minimum 5 (cinci) ani.

– un post asistent medical I, PL – post vacant contractual pe perioadă nedeterminată.
Condiţii specifice de participare la concurs:
absolvent de liceu sanitar sau echivalent sau absolvent de şcoală samtară postliceală sau absolvent de studii superioare în specialitate
specialitatea: asistent medical generalist sau asistent medical pediatrie;
vechime în muncă: minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 21 iulie 2017, ora 14.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
– 01 august 2017, ora 10.00: proba scrisă;
– 03 august 2017, ora 10.00: proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la sediul Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă „Sfânta Filofteia”, din Ştefaneşti. Str. Cavalerului nr. 1B, telefon 0248.211.663.

Comments

comments