Arhiepiscop Calinic: Boierie din băutură

495 views

Psalmistul David ne-a spus acum vreo trei mii de ani, că „vinul veseleşte inima omului”, iar cititorii Psaltirii, cred că, din prea multă evlavie, nici n-au prea băgat de seamă. Doar cei care fac privegheri prea lungi, (vreo 17 ore la mănăstirile din Athos), după mărturia chinuitului Sebastian Barbu Bucur, se mai dreg cu ceva „sacâz” pentru a le „zbârnâi” struna’n cântări duhovniceşti.

Ce să ştie ei, săracii de Dimitrie Cantemir, care în Descrierea Moldovei, povesteşte că s-a iscat o sfadă mare, ce să zic!, pentru a se vedea, dacă moldovenii sau valahii sunt cei mai mari beţivi. Au mers până la Focşani şi stând pe pod au tot băut până ce valahul a căzut. Drept răsplată pentru vârtoşenia moldoveanului, domnia l-a dăruit cu boierie. Asta era pe atunci, nu azi!

Despre Walt Whitman, se spune că: „în frigurile creaţiei, lăsa adesea manuscrisul “romanului”, pentru a trece să se răcorească puţin, cu un păhărel de gin, alături, la “Cana de Tuci””.

Ei, dar Iorga, ne aduce aminte, că: „Omul cuminte se face nebun când se îmbată; nebunul beat se face poate cuminte; numai prostul e tot aşa, şi înainte de a fi băut şi după”.

Câte’o oleacă de ghiurghiuliu, oameni buni, ar mai merge, doar prostovanul se îmbată şi pute a cocină.

Aceasta, nu are nicio legătură cu veselia biblică!

Comments

comments